Examenkluis

Examenstichtingen en onderwijsteams spelen een belangrijke rol bij ontwikkelen van examens, bij het bepalen van examencriteria op inhoud en niet in het minst bij het plannen en bewaken van het constructieproces. Kwaliteit en veiligheid staan daarbij voorop, en ook exameninstrumenten dienen veilig en verantwoord 24/7 beschikbaar te zijn voor deelnemers. Een grote verantwoordelijkheid voor scholen. Examenkluis.nl is speciaal ontwikkeld om scholen hierin maximaal te ontzorgen. Met de nieuwe online applicatie beschikt u over een online volgsysteem om continu de ontwikkeling, verbetering en verantwoording van mbo-examens te monitoren. U heeft altijd inzicht in de laatste status en u kunt eenvoudig uw feedback geven en delen. Hierdoor beschikt u over een volledige verantwoording voor uw examens volgens de norm voor valide examens. De Examenkluis.nl biedt u een veilig en centraal platform voor:
    • het aanbieden van al uw (vastgestelde) examens, examenplannen en exameninstrumenten.
    • het monitoren van ontwikkeling, vaststelling examens en verantwoording
    • het beheer van al uw examens (zowel voor ingekochte- als zelfontwikkelde examens, examenplannen en rapportages).
    • het geven en delen van feedback op exameninstrumenten (eenvoudig geven van feedback op ingekochte examens, volgen voortgang, inzage in verbetersuggesties, draagvlak en tijdplanning.)