PraktijkbeoordelenFlex

PraktijkbeoordelenFlex; voor een toekomstgerichte aanpak voor examinering

Sluit aan bij ‘Lerend kwalificeren’

Sinds 2014 is Praktijkbeoordelen de toonaangevende applicatie voor het beoordelen en examineren van studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
De nieuwste versie heet: PraktijkbeoordelenFlex.

 • PraktijkbeoordelenFlex wordt op dit moment ontwikkeld met behulp van de uitgebreide kennis en expertise van Examenservices en garandeert een hoogwaardige kwaliteit. Zo houdt Examenservices nauwlettend de ontwikkelingen in de gaten binnen MBO Digitaal, een platform van de MBO Raad gericht op het optimaliseren van de huidige onderwijsorganisatie.
 • PraktijkbeoordelenFlex wordt getoetst door een aantal pilotscholen vanuit de verschillende examenstichtingen.
 • Met PraktijkbeoordelenFlex biedt Examenservices een toekomstgerichte aanpak die tegemoetkomt aan de veranderende behoeften in het mbo-landschap en de ontwikkeling van de studenten.
 • Deze nieuwe versie is gebruiksvriendelijker, biedt flexibiliteit, is intuïtiever en stelt scholen in staat om examinering af te stemmen op het thema ‘Lerend kwalificeren’.

Deze pagina biedt meer informatie voor scholen die werken met Praktijkbeoordelen en meer willen weten of vragen hebben over PraktijkbeoordelenFlex.

Overview flexibilisering examinering

Overview

Webinar introductie PraktijkbeoordelenFlex

Maandag 25 maart 2024
Om scholen te betrekken, te enthousiasmeren en te informeren over het nieuwe PraktijkbeoordelenFlex, organiseren we een reeks webinars met inhoudelijke informatie over de applicatie en ook over hóe gebruikers kunnen gaan werken met flexibele instrumenten t.b.v. de examinering.

Eerdere webinars

Veelgestelde vragen

 • Waarom gaat Examenservices van Praktijkbeoordelen 3 naar een nieuwe versie genaamd PraktijkbeoordelenFlex over?
 • Wat is de kern van PraktijkbeoordelenFlex?
 • Wat zijn de voordelen van PraktijkbeoordelenFlex voor scholen?
 • Welke nieuwe functionaliteiten biedt PraktijkbeoordelenFlex aan gebruikers?
 • Welke functionaliteiten biedt PraktijkbeoordelenFlex die ook in Praktijkbeoordelen 3 aangeboden worden?
 • PraktijkbeoordelenFlex is school-georiënteerd in plaats van examenstichting-georiënteerd. Wat houdt dat in?
 • Als ik als school NIET anders wil examineren dan voorheen, hoe werkt PraktijkbeoordelenFlex dan?
 • Als ik als school eigen keuzes wil maken, hoe werkt PraktijkbeoordelenFlex dan?
 • PraktijkbeoordelenFlex biedt beoordelingseenheden aan; wat houdt dat in?
 • Praktijkbeoordelen speelt in op ‘lerend kwalificeren’, hoe dan?
 • Wordt PraktijkbeoordelenFlex ook door scholen getoetst?
 • Wat zijn de extra voordelen van PraktijkbeoordelenFlex voor bestaande gebruikers?
 • Hoe worden scholen op de hoogte gehouden over PraktijkbeoordelenFlex?
 • Over welk tijdpad wordt PraktijkbeoordelenFlex geïntroduceerd?

 

Vragenformulier PraktijkbeoordelenFlex

Staat het antwoord op je vraag niet bij de ‘Veelgestelde vragen’, of wil je meer informatie over wat PraktijkbeoordelenFlex voor jou of jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op via onderstaand vragenformulier.
Let op: Bij versturen van de vraag, wordt het formulier weer leeg gemaakt. Dat betekent dat het formulier is verzonden.