Wim Grooters

Examenontwikkelaar
Team Examenservices

Wim is al sinds 2002 ontwikkelaar van examenproducten. Sinds 2 jaar werkt hij bij Examenservices. Altijd voor de ‘groene sector’, dus alles wat met voedsel, natuur en leefomgeving te maken heeft. Dat omvat de hoveniers- en groenvoorzieningssector, land- en tuinbouw, de bloemisterijsector en de voedingsindustrie. Ooit begon hij bij een organisatie die ondersteuning bood aan het beroepsonderwijs in de groene sector en deed daar een project op het gebied van examinering.
“Het is dus eigenlijk toevallig gegaan, maar dat ik dit werk nog steeds doe geeft wel aan dat ik het naar mijn zin heb.” 

 

“Samenwerken is leuk. Ik heb contact en afstemming nodig. We videobellen veel en werken in de Cloud. Als je met elkaar iets naar een hoger plan tilt, is dat het mooiste wat er is. Zowel in het team Examenservices als binnen Innovam word je aangemoedigd om elkaar (digitaal) op te zoeken.”

 

Groene examens ontwikkelen.
“Ik doe betekenisvol werk. Het schrijven en ontwikkelen van examens klinkt misschien saai. Maar het heeft echt veel impact op al die leerlingen en studenten die de door ons ontwikkelde examens moeten maken. Of zij slagen, hangt mede af van de kwaliteit. Ik voel me verantwoordelijk om een goed product te leveren dat voldoet aan alle eisen.
De meeste examenontwikkelaars bij Examenservices werken voor het mbo. Ik ben betrokken bij het ontwikkelen van beroepsgerichte examens voor het vmbo. Het vmbo is voorbereidend op het mbo, maar dat maakt de examens niet minder belangrijk. Het vraagt zelfs iets meer van een examenontwikkelaar, zoals het schrijven op het juiste taalniveau.”

 

“Ik word blij van het contact met scholen. De gebruikers van het product. Zij voeren zelf de examens uit en nemen contact op over de kwaliteit. Het is fijn om deze feedback te krijgen en te bespreken met de rest van het team. Daar leren we iedere keer van!”

 

Het groene licht geven
“Wij ontwikkelen examenvragen en -opdrachten, die zijn heel gevarieerd. We proberen ze, zeker voor praktijkexamens, goed af te stemmen op wat men ‘in het beroep’ vraagt. Het moet lijken op de realiteit, maar het mag niet te zwaar worden. Een reële opdracht, die leerlingen een indruk geeft van het vak op een passend niveau. Dat is de uitdaging. Hoe houd je het aansprekend? De vormgeving moet ook goed zijn. We maken steeds meer gebruik van filmpjes, foto’s en hebben onlangs een training gevolgd voor het maken van infographics. Zo is het niet alleen maar leeswerk.
Ik werk direct samen met 1 andere collega en 3 ingehuurde docentontwikkelaars. Deze docenten ondersteunen bij het ontwikkelen van de examens. We overleggen veel over de inhoud en vorm van vragen, opdrachten en examens. Vandaag nog bespraken we met elkaar de kwaliteit van een aantal vragen. Hoe gaan we die verbeteren?
Verder doe ik de eindredactie. Ik controleer wat de docentontwikkelaars opleveren op examentechnische eisen. Of het voldoet. Ook kijk ik naar taaltechnische eisen. Is het op het juiste taalniveau? Dus korte zinnen en actief geschreven?”

 

“Waar ik trots op ben? Dat het gelukt is om over te stappen naar een nieuwe applicatie. Alle examenvragen moesten overgezet worden en dat kon niet 1-op-1. We hebben het nodige aan IT-ontwikkelwerk moeten doen om het goed draaiend te krijgen. Het was een intensief proces, maar ik kijk er met voldoening op terug. De applicatie is nu goed ingericht.”

 

Team Examenservices
“We werken momenteel veel vanuit huis. Toch hebben we intensief contact met elkaar. Dat wordt ook gestimuleerd vanuit Innovam. Ondanks dat ik op flinke afstand van kantoor woon, heb ik het afgelopen jaar met een aantal collega’s een wandelgesprek gehad. Ik wil iedereen gewoon graag beter leren kennen.
Ik heb enkele collega’s ook in 2 aparte groepjes bij mij thuis uitgenodigd, want ik heb een bijzondere hobby. Ik ben namelijk imker. Samen hebben we de kast met bijen opengemaakt en er een gezellige middag van gemaakt!”